New items
Polskie armie 1569 1696 Cz 2
Silesia in nummis medale śląskie w zbiorach Muzeum w Chorzowie do 1918 roku
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Jeńcy wojenni w okupowanym Krakowie 1939 1945
In the shadow of empires synagogue architecture in East Central Europe
 
Most often loaned books in the library