Nowości
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Gmach Leonarda zamierzony klasztor sióstr miłosierdzia
Sztuka pograniczy studia z historii sztuki
Kraków w pudełku nowy dokument
Sapetto Szamborski
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece