New items
Wystawa „Broń i Barwa” przewodnik Muzeum Książąt Czartoryskich Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie Arms and armour exhibition guidebook the Princes Czartoryski Museum Branch of the National Museum in Krakow
Dresdner Gemaldegalerie 1722 1887 was Inventare und Kataloge uber die Geschichte der Sammlung erzahlen
Kunstlerreisen nach Italien von Meister Bertrams Pilgerfahrt bis zur Academie de France
Mariola Przyjemska konsumpcja konstrukcja i melancholia
17 Międzynarodowe Triennale Małe Formy Grafiki Polska Łódź 2020 22 października 2020 31 stycznia 2021 Miejska Galeria Sztuki w Łodzi Galeria Willa 17th International Triennial of Small Graphic Forms Poland Łódź 2020 22nd October 2020 31st January 2021 The City Art Gallery in Łódź Villa Gallery