Nowości
Europaische Tischglocken klingende Kostbarkeiten vom Mittelalter bis zur Gegenwart mit Beitragen aus der Kulturgeschichte der Glocke
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Sapetto Szamborski
Polska w pejzażach
monnaies de la Chine ancienne des origines a la fin de iempire
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece