New items
Bernd Schwarzer obrazy polskie 1975 2005 Polenbilder 1975 2005
Widoki Gdańska na szklanych negatywach ze zbiorów Stadtmuseum Danzig Muzeum Narodowe w Gdańsku Images of Gdańsk on glass plate negatives from the collections of Stadtmuseum Danzig The National Museum in Gdańsk
Łowiccy prymasi portrety arcybiskupów gnieźnieńskich w zbiorach łowickich
No cover
Mokuhanga współczesne drzeworyty wykonane w tradycyjnej japońskiej technice ukiyo e
W jedną stronę Marzec '68