Nowości
Modna i już! moda w PRL inspiracje dla młodego widza
Oktawia Żeromska portret rodzinny
Szelest wiatru wiersze i zauroczenia
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Polska w pejzażach
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece