Nowości
Artefakty nauki historyczne przyrządy naukowe w zbiorach polskich muzeów
15 IV 1959 afele panta
Maksymilian Oborski w zbiorach Muzeum Okręgowego w Koninie katalog wystawy
Lyon et la naissance de l'egyptologie Francois Artaud Jean Francois Champollion
Itaka Juliana Klaczki
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece