Nowości
Żydowski dom modlitwy Herszla Zagajskiego
Designerzy rola zawodowa projektanta w oglądzie socjologicznym
Stefan Żeromski i jego Muzeum w Nałęczowie
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Kształcenie artystyczne w szkołach plastycznych w Polsce w latach 1944 2017
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece