New items
Otsuka Museum of Art 100 masterpieces
Firmamentum symbolicum wokół emblematów w XVII wiecznym Lublinie
Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu szkło zagłębiowskie i prasowane Utility glass collection in Schoen's Palace Museum in Sosnowiec glass from Zagłębie Dąbrowskie and pressed glass
Antiqua campana wprowadzenie do ochrony i konserwacji dzwonów
Praxis sine theoria księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Adama Małkiewicza w 140 lecie powstania pierwszej katedry historii sztuki na ziemiach polskich