Nowości
Dzieje książki w Polsce 1944 1989 wybór źródeł
Architecture in global socialism Eastern Europe West Africa and the Middle East in the Cold War
Old master drawings  from the 15th century to the 1820s
Żywioły motyw ziemi w literaturze kulturze i sztuce
Człowiek i piroga rybołówstwo rzemieślnicze w Senegalu