New items
Prazska Pieta v Bernu predmet obchodu modla muzejni exponat Die Prager Pieta in Bern Handelsgut Gotzenbild Museumsexponat
Firmamentum symbolicum wokół emblematów w XVII wiecznym Lublinie
Niewiasty z pastorałami portrety ksień klasztoru benedyktynek ormiańkich we Lwowie historia konteksty konserwacja
Wzory w kwadracie zamknięte ceramiczne zdobienia wnętrz z przełomu XIX i XX wieku ze zbiorów Agnieszki Partridge przewodnik po wystawie Muzeum Okręgowe w Tarnowie wrzesień grudzień 2021
Sigismundus rex et imperator art and culture under the last ruler of the Luxemburg dynasty Budapest Luksembuorg