New items
Z abakusem przez wieki / Sławomir Sojak
Pozdrowienia z Jarosławia o pocztówkach jarosławskich
Mays de Notre Dame de Paris 1630 1707
Vilhelm Hammershoi and Danish art at the turn of the century
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku
 
Most often loaned books in the library