New items
Katedra krakowska i archiwum kapitulne na Wawelu szkice historyczne
Freski Sykstyny i inne arcydzieła Michała Anioła
Prazska Pieta v Bernu predmet obchodu modla muzejni exponat Die Prager Pieta in Bern Handelsgut Gotzenbild Museumsexponat
Gotyckie kaplice przykościelne na Dolnym Śląsku fundator funkcja forma
Firmamentum symbolicum wokół emblematów w XVII wiecznym Lublinie