New items
Pomorski trgovacki putovi u Aziji XV d XVIII st izvozni dalekoistocni porculan i keramika u Muzeju Mimara Maritime trade routes in Asia 15th to 18th centuries Far Eastern export porcelain and ceramics in the Mimara Museum
Sigismundus rex et imperator art and culture under the last ruler of the Luxemburg dynasty Budapest Luksembuorg
Słownik historyczno geograficzny województwa podlaskiego w średniowieczu Z 1
Otsuka Museum of Art 100 masterpieces
Historia i dziedzictwo księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks prof dra hab Jacka Urbana