New items
Korespondencja do Erazma Majewskiego 1858 1922 w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie przewodnik
Grupa Dziesięciu 1932 1939 Zrzeszenie Artystów Krakowskich
My i oni sztuka starożytna w Muzeum Narodowym w Warszawie We and those before us ancient art in the National Museum in Warsaw
Heveliana księżyc i tarcza Sobieskiego heveliana dawne i sztuka współczesna wystawa w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie przygotowana ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej oraz prezentująca prace i instalacje artystów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Wilanów 21 kwietnia 15 sierpnia 2022 r
Threads of power lace from the Textilmuseum St Gallen