New items
Osiem błogosławieństw medytacje biblijne z Janem Pawłem II i Benedyktem XVI
monnaies de la Chine ancienne des origines a la fin de iempire
Galeria Sztuki Dawnej europejskie i staropolskie rzemiosło artystyczne malarstwo i rzeźba od XV do XVIII wieku
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
NOTO Międzynarodowy Studencki Konkurs im Józefa Czapskiego NOTO International Student Competition Józef Czapski
 
Most often loaned books in the library