Nowości
Niezwykły świat dawnych mebli przewodnik dla dzieci i młodzieży
Mieczysław Treter estetyk krytyk sztuki oraz szara eminencja międzywojennego życia artystycznego w Polsce
Modes & manners Supplementary volume
Pieniądz i banki na Pomorzu
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece