Nowości
Wystawa „Broń i Barwa” przewodnik Muzeum Książąt Czartoryskich Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie Arms and armour exhibition guidebook the Princes Czartoryski Museum Branch of the National Museum in Krakow
PRL w narracji muzealnej 1989 2017
Firmamentum symbolicum wokół emblematów w XVII wiecznym Lublinie
Kunstlerreisen nach Italien von Meister Bertrams Pilgerfahrt bis zur Academie de France
Kantor – Wajda / tekst Bogna Dziechciaruk Maj Natalia Zarzecka