Nowości
Dzieje Karczówki w Kielcach w latach 1624 2024 T 5
Niezwykły świat dawnych mebli przewodnik dla dzieci i młodzieży
Soter Jaxa Małachowski marynista z Kresów wystawa ze zbiorów Grzegorza Kudelskiego
Chronologia wczesnych malowideł ściennych z katedry w Faras VIII IX wiek
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece