New items
Aukcja dzieł sztuki Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie Stowarzyszenie Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w sobotę 31 marca 2007 godz 16 00 Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna Kraków wystawa przedaukcyjna w dniach 27 03 30 03 2007
Soter Jaxa Małachowski marynista z Kresów wystawa ze zbiorów Grzegorza Kudelskiego
Edward Dwurnik od początku from the beginning
Osiem błogosławieństw medytacje biblijne z Janem Pawłem II i Benedyktem XVI
In the shadow of empires synagogue architecture in East Central Europe
 
Most often loaned books in the library