Nowości
In the shadow of empires synagogue architecture in East Central Europe
Kraków 1900
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Za drutami w oflagach niemieckich 1939 1945 Rudolf Fryszowski akwarele
Polskie armie 1569 1696 Cz 2
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece