Nowości
Peccata Grzegorz Bednarski
Legiony Polskie 1914 1919
Szelest wiatru wiersze i zauroczenia
Pośród słowiańskich bóstw droga Lechitów Polan do chrześcijaństwa
50 Krakowski Festiwal Filmowy 1961 2010 50 Krakow Film Festival 1961 2010
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece