Nowości
Potwory morskie ze średniowiecznych i renesansowych map
Optymalizacja metod konserwacji zagadnienie nierównowagi wilgotnościowej w obiektach zabytkowych
Polska nad Bałtykiem w plakacie dwudziestolecia międzywojennego
Nowa Huta wyjście z raju
Jaćwieskie eldorado najbogatsze cmentarzysko Jaćwingów
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece