Nowości
Pędzlem i dłutem o twórczości Ludwika Konarzewskiego juniora 1918 1989
Szkicowniki Stanisława Wyspiańskiego z naukowo artystycznej wycieczki w Grybowskie Sądeckie i Tarnowskie z roku 1889 ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Narodowego w Krakowie Z 2 3
Modna i już! moda w PRL inspiracje dla młodego widza
Monika Rak wątki linearne pomiędzy nicią a tkaniną
Bartky tabiwky zgardy huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej Szczepki i Andrzeja Szczepki
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece