Nowości
Inflanckie pitoreski kultura dworu ziemiańskiego dawnych Inflant Polskich w XIX wieku
Kupując oczami reklama w przedwojennym Krakowie
Kwitnące tkaniny kwiatowe motywy na tkaninach w kolekcji Muzeum Kresów w Lubaczowie / tekst Katarzyna Warmińska Mazurek
complete prints of Maxime Lalanne catalogue raisonne lithographs and etchings
Barwy Kresów kilimy ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie Colours of the Borderland rugs from the collection of Muzeum Kresów in Lubaczów
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece