New items
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Druki wrocławskiego Kalamburu
Literatura a rzeźba Literatur und Skulptur
Soter Jaxa Małachowski marynista z Kresów wystawa ze zbiorów Grzegorza Kudelskiego
Silesia in nummis medale śląskie w zbiorach Muzeum w Chorzowie do 1918 roku
 
Most often loaned books in the library