New items
Maksymilian Oborski w zbiorach Muzeum Okręgowego w Koninie katalog wystawy
Noir the romance of black in 19th century French drawings and prints
Itaka Juliana Klaczki
Ikona w zbiorach Muzeum Okręgowego w Koninie katalog wystawy
Antoni Zdebiak Każdy jest samemu sobie najdalszy Antoni Zdebiak Everyone is furthest from himself
 
Most often loaned books in the library