Nowości
Sachsen Bohmen 7000 Begleitband zur Sonderausstellung smac Staatliches Museum fur Archaologie Chemnitz vom 28 September 2018 bis 31 Marz 2019 Sasko Cechy 7000 doprovodna publikace k vystave Narodni galerie v Praze Sternbersky palac od 24 kvetna do 25 zari 2019
PRL w narracji muzealnej 1989 2017
Ludomir Sleńdziński klasyk z Wilna
Wystawa twórczości Walerego Eljasza artysty zahartowanego Tatrami
Transgrafia sztuka jest przestrzenią wolności art is a space of freedom