New items
Panorama Racławicka sprawa narodowa udział pracowników Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie w badaniach i projektowaniu programu konserwacji Panoramy Racławickiej w latach 1981 1984
Iter romano italicum polonorum czyli o związkach umysłowo kulturalnych Polski z Włochami w wiekach średnich i renesansie
Iluj genialny młodzieniec
Cultural exchange between the Low Countries and Italy 1400 1600
Galeria szaleńca najdziwniejsze obrazy rzeźby i inne kurioza z dziejów sztuki
 
Most often loaned books in the library