New items
Tudor textiles
English panel paintings 1400 1558 a survey of figure paintings on East Anglian rood screens
Helga Matzke presents Central European drinking culture and royal silver dinner table 16th 18th centuries Środkowoeuropejska kultura stołu i królewskie srebra stołowe XVI XVIII wiek z kolekcji Helga Matzke
Ubiory rekreacyjne i sportowe od XVII do lat 30 XX wieku
Leon Wyczółkowski portret malarza