New items
Sen w rzeźbie nagrobnej Bartolomea Berrecciego
Symbols and forms in Jewish art
Lunia i Modigliani powieść
Osef Yehudah Asya mivhar Highlights from the Yehuda Assia collection
Katalog dokumentów pergaminowych i papierowych ze zbiorów Zakładu Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego