New items
Sapetto Szamborski
Dom wójta w Kielcach
Dom polski w transformacji
In facie Ecclesiae kwatera ołtarzowa ze sceną zaślubin Marii i przedstawieniem postaci świętej Katarzyny Aleksandryjskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Art archives Sztuka i archiwum
 
Most often loaned books in the library