New items
Leon Wyczółkowski portret malarza
Z Wawelu do Lublina skarby z królewskiego dworu wystawa ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu et non solum From Wawel to Lublin treasures of the royal court exhibition from the collection of the Wawel Royal Castle et non solum
Korespondencja do Erazma Majewskiego 1858 1922 w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie przewodnik
Grupa Dziesięciu 1932 1939 Zrzeszenie Artystów Krakowskich
Święta Barbara patronka rybaków i ludzi morza monograficzna praca wieloautorska