New items
XXVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 2017 26th International Biennial Exhibition of Modern Exlibris Malbork 2017
Polskie armie 1569 1696 Cz 1
50 Krakowski Festiwal Filmowy 1961 2010 50 Krakow Film Festival 1961 2010
Modes & manners Supplementary volume
Stefan Żeromski i jego Muzeum w Nałęczowie
 
Most often loaned books in the library