New items
new Bibliotheca Alexandrina La nouvelle Bibliotheca Alexandrina
Architektura dwudziestolecia
2020 działalność ochrona dziedzictwa dla przyszłych pokoleń
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku
Vep'xvajeebi mxatvart'a ot'xi t'aoba The Vepkhvadzes four generations of artists
 
Most often loaned books in the library