New items
Dom wójta w Kielcach
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Międzynarodowe Triennale Rysunku Studentów Wyższych Uczelni Artystycznych 2017 International Student Drawing Triennial Higher Education Institution For Art Studies
W kuźni Andrzeja Schmidta katalog wystawy ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zbiorów prywatnych
Chronologia wczesnych malowideł ściennych z katedry w Faras VIII IX wiek
 
Most often loaned books in the library