New items
Okupanci Niemcy w Krakowie 1939 1945
Cyprian Norwid katalog prac plastycznych Dział 1 T 3 1
Barwy Kresów kilimy ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie Colours of the Borderland rugs from the collection of Muzeum Kresów in Lubaczów
complete prints of Maxime Lalanne catalogue raisonne lithographs and etchings
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013