Nowości
Miecze Europy
Michał Kleofas Oginski politician diplomat and minister 1786 1794
Józef Czapski an apprenticeship of looking
W stronę nieantropocentrycznej ekologii Victoria Vesna i sztuka w świecie antropocenu Towards a non anthropocentric ecology Victoria Vesna and art in the World of the anthropocene
Segmenty dziedzictwa kulturowego między ochroną dziedzictwa materialnego a niematerialnego
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece