Nowości
Heinz Peter Kohler Switzerland
Cyrk
W tym niezwykłym czasie początki transformacji polskiego rynku książki 1989 1995
Sztuka i emancypacja kobiet w socjalistycznej Polsce przypadek Marii Pinińskiej Bereś
Sukiennice krakowskie dzieje gmachu i jego obecnej przebudowy
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece