New items
Józef Czapski an apprenticeship of looking
new Bibliotheca Alexandrina La nouvelle Bibliotheca Alexandrina
Z abakusem przez wieki / Sławomir Sojak
Kronika Gdańska T 1
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku