Nowości
Szkicowniki Stanisława Wyspiańskiego z naukowo artystycznej wycieczki w Grybowskie Sądeckie i Tarnowskie z roku 1889 ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Narodowego w Krakowie Z 2 3
Galeria Sztuki Dawnej europejskie i staropolskie rzemiosło artystyczne malarstwo i rzeźba od XV do XVIII wieku
Modes & manners Supplementary volume
Alternativa 2016 uszczerbki i straty damage & loss
Edward Dwurnik od początku from the beginning
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece