Nowości
Okupanci Niemcy w Krakowie 1939 1945
Kupując oczami reklama w przedwojennym Krakowie
Dom wójta w Kielcach
Gmach Leonarda zamierzony klasztor sióstr miłosierdzia
Bartky tabiwky zgardy huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej Szczepki i Andrzeja Szczepki
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece