Nowości
Pośród słowiańskich bóstw droga Lechitów Polan do chrześcijaństwa
Art archives Sztuka i archiwum
Kształcenie artystyczne w szkołach plastycznych w Polsce w latach 1944 2017
Armia Gustawa Adolfa 1
Szkicowniki Stanisława Wyspiańskiego z naukowo artystycznej wycieczki w Grybowskie Sądeckie i Tarnowskie z roku 1889 ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Narodowego w Krakowie Z 2 3
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece