Nowości
Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie VII ziemianie w walce i pracy na rzecz polskości i niepodległości w XIX i XX w materiały VII sesji naukowej Historia pisana życiorysami Ziemiaństwo w walce o Niepodległą zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 11 13 października 2018 r
Trzecia księga przygód Koziołka Matołka
Dawne gry i zabawy na Górnym Śląsku
Miasta podwójne i wielokrotne w średniowiecznej Europie
Haptyczność poszerzona zmysł dotyku w sztuce polskiej drugiej połowy XX i początku XXI wieku
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece