New items
Tin glaze and image culture the MAK maiolica collection in its wider context
Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie 1919 1939/45 dydaktyka twórczość i tradycja artystyczna The Faculty of Fine Arts of the Stefan Batory University in Wilno 1919 1939/45 education cerativity and artistic tradition
Słownik historyczno geograficzny województwa podlaskiego w średniowieczu Z 1
Józef Chełmoński romantyk polskiego pejzażu
Spór o odbudowę Warszawy od gruzów do reprywatyzacji