New items
Po 1945 przegląd grafiki artystycznej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach katalog wystawy Artistic graphics after 1945 overview of the collection of the National Museum in Kielce exhibition catalogue
On objects and their shadows 2 O obiektach i ich cieniach 2
Splendor i wiedza biblioteka królewska Stanisława Augusta katalog T 2 / redaktorzy naukowi Alina Dzięcioł Tomasz Jakubowski
TATORT Joanna Zemanek Grzegorz Sztwiertnia Anna Bas
XXVIII Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków