New items
Corset cutting and making
Urządzone zrealizowane prace z kolekcji Galerii Starmach Appointed implemented works from the Starmach Gallery collection
Wyroby pomysłowość wokół nas
Ignacy Witz Poznańska Galeria Nowa Pałac Górkóww Poznaniu luty marzec 2002
Early painting in the Northern Netherlands style and techniques