New items
Panowie i hrabiowie von der Groeben szlachecki ród w Prusach wystawa czasowa organizowana w dniach 9 lipca 2 października 2022 r Zamek w Kwidzynie Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku Die Herren und Graafen von der Groeben ein Adelsgeschlecht in Preussen Sonderausstellung vom 09 JUli bis 02 Oktober 2022 Schloss in Kwidzyn Zweigestelle des Schlossmuseums in Malbork
Gdynia obiecana miasto modernizm modernizacja 1920 1939
Warszawskie Stare Miasto autentyzm nieznany zachowanie i konserwacja tynków i malarstwa ściennego zabytku światowego dziedzictwa UNESCO
Małgorzata Buczek Śledzińska Zeichnungen und Inkunabulen 2009
Perskie malarstwo miniaturowe w rękopisach z polskich zbiorów Persian miniature paintings in manuscripts in Polish collections