New items
Stanisław Bohusz Siestrzeńcewicz twórczość konteksty przyczynki Stanislovas Bohusas Sestsencevicius kuryba kontekstai mazieji kuriniai
Mannerist and Baroque sculpture in Bohemia and Moravia 1550 1800 illustrated summary catalogue
First Republic 1918 1938
Historia i dziedzictwo księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks prof dra hab Jacka Urbana
Słownik historyczno geograficzny województwa podlaskiego w średniowieczu Z 1