Nowości
X wieków Płocka dzieje i ekspozycja historyczno regionalna Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Artur Majka kardiogramy tożsamości camino rysunek & malarstwo
Żywioły motyw ziemi w literaturze kulturze i sztuce
Ewa Zawadzka grafika i rysunek z kolekcji Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie / kurator wystawy katalog Jan Motyka
Brak okładki
Krzysztof Kędzierski rzeźba